Operational Management

Aangenaam professioneel

"Leiderschap is een manier van denken, een manier van doen en, het belangrijkste, een manier van communiceren."

Simon Sinek

Operationeel management: menig bedrijfsgoeroe heeft ooit het begrip gedefinieerd en omschreven. Maar wat is het nu echt? Waaraan moet het voldoen? Wanneer is het goed? Waaraan herken je een goede operationeel manager?

Anders dan hardcore ICT specialisten kenmerken certificeringen en diepgaande kennis niet per definitie de goede operationeel manager. Ze zijn hooguit de bevestiging dat de professional de theoretische materie beheerst in aanvulling op zijn persoonlijkheid en ervaring. Een persoonlijkheid die zich kenmerkt door de wil en vaardigheid om strategieën en plannen te realiseren en om te zetten in concrete resultaten.

Suited beseft als geen ander dat hiervoor een perfecte match noodzakelijk is tussen de opdracht, bedrijfscultuur, timing en de persoonlijkheid van de operationeel manager. Met andere woorden: de juiste persoon, voor de juiste klus, op het juiste moment in de organisatie die daar behoefte aan heeft.

Suited managers brengen jarenlange ervaring met zich mee en beheersen meerdere disciplines op het operationele vlak waaronder (interim) lijnmanagement, programma- en project management en proces- en servicemanagement.

Volgens Suited is operationeel management eigenlijk vooral één ding: de kunst mensen te bewegen.

Onze dienstverlening

Project- Programma Management

Kenmerkt zich door het in de tijd hebben van een “kop en een staart”. Maar wat daartussen zit is bepaald of het resultaat en het proces waarin dat gerealiseerd wordt aan de verwachtingen voldoet.

De projectteams de ruimte geven om tot resultaten te kunnen komen terwijl de opdrachtgever en mede-stakeholders het vertrouwen hebben dat voorziene resultaten op tijd geboekt gaan worden. Dat is de uitdaging van de Suited Operationeel Manager waarvoor hij in de meeste gevallen ervaringen op soortgelijke opdrachten met zich meebrengt.

In meerderheid van de opdrachten worden Suited professionals teruggevraagd dan wel ingezet op vervolg projecten/programma’s bij onze opdrachtgevers.

(Interim) Lijn Management

Inzet van Suited operationeel managers op dit vakgebied wordt veelal gedreven vanuit een tweetal doelstellingen:

  • Het zorgen dat de operationele continuïteit van een bepaalde organisatorische eenheid gewaarborgd wordt in het geval van een zojuist doorgevoerde of aankomende reorganisatie, danwel het vervangen van de zittende manager als gevolg van absentie.
  • Het realiseren van een gewenste verandering binnen de organisatorische eenheid als gevolg van veranderde strategie, inzichten of omstandigheden.

Het spreekt voor zich dat voor beide type opdrachten totaal verschillende persoonlijkheden nodig zijn. Echter in beide gevallen is de vaardigheid van de operationeel manager om zich binnen “no time” de reguliere bedrijfsprocessen zich eigen te maken en aan te passen aan de bedrijfscultuur een absolute randvoorwaarde. Suited managers hebben dit in de genen zitten.

Service Management

Service Management kenmerkt zich door het gewone buitengewoon goed te doen. Met alle theorie in de achterzak zijn Suited operationeel managers in staat om ogenschijnlijk complexe zaken plat te slaan en terug te brengen tot de essentie: tevreden klanten vertel je wat je doet, hoe en wanneer je het doet en dat op een gecontroleerde wijze waardoor er herkenbaarheid en waardering in de organisatie gaat ontstaan. En dat alles in de wetenschap dat het halen van een SLA niet betekent dat je een tevreden klant hebt.

Agile Coaching / Management

In de drang naar meer empowerment, kort cyclisch werken en de behoefte om wendbaarder te zijn, schakelen steeds meer bedrijven over op een Agile manier van werken. Het zorgen dat operationele en development teams, maar ook zitten management, volgens de gekozen voorkeur methodiek (Scrum, Safe, Devops ….) daarmee om kunnen gaan en zich continu verbeteren is de primaire rol van de Suited Agile coach. De kunst die zij verstaan is het vanuit de verschillende methodieken de zaken te gebruiken die op dat moment maximaal bijdragen aan de gestelde doelen.

De Agile coach coached hierbij natuurlijk ook zittende scrum masters en product owners. Indien gewenst kan Suited ook deze rollen voor opdrachtgevers invullen.

Project Management Ondersteuning (PMO)

De plek waar tijd, geld en kwaliteit bij elkaar komt is het Project Management Office. Het volledig in control zijn van het projecten portfolio is datgene waarvoor de PMO office staat opgesteld.

Daarnaast wordt de term PMO ook vaak gebruikt binnen projecten en programma’s als rechterhand van de programma/project manager. Projecten draaien om het in control zijn en blijven. Het inzetten van een PMO-er draagt hierbij aan bij en voorkomt dat de programma/project manager kostbare tijd moet besteden aan relatief zaken met een relatief hoog karakter.

Suited is in staat op beide PMO-vlakken je te ontlasten en bij te dragen het realiseren van uw hogere doelen.

Onze opdrachtgevers

Een greep uit onze opdrachtgevers waarvoor wij dagelijks met trots werken.